Noord-Holland viert Nederlandse Biercultuur

Noord-Holland maakt zich klaar voor de Week van het Nederlandse Bier. In heel Noord-Holland worden tijdens de Week van het Nederlandse Bier van 16 t/m 26 mei tal van bieractiviteiten georganiseerd door cafés, restaurants, brouwerijen, slijterijen en andere organisaties.

Zo wordt ‘De Week’ traditiegetrouw geopend met het Nederlands Bierproeffestival van 16 t/m 18 mei in de Haagse Grote Kerk. Ook daarna kan men nog tot en met 26 mei in o.a. Amersfoort, Amstelveen, Bergen, Beverwijk, Blaricum en Haarlem het Nederlandse bierlandschap verkennen tijdens diverse bierproeverijen o.a. een High Beer, bierfestivals, bierspeurtochten- en biertours zoals een Bokkentocht, een bier en wijn battle en open dagen bij brouwerijen. Tot slot worden er diverse COLLAB Brews gelanceerd in Amsterdam, Hilversum en Amstelveen. Brouwerijen fabriceren in duo’s eenmalig een nieuw bier. Het nieuwe bier wordt gepresenteerd tijdens de Week. Voor een overzicht van alle activiteiten en meer informatie over deelname: www.weekvanhetnederlandsebier.nl

Veel bieractiviteiten
De Week van het Nederlands Bier verbindt dit jaar alle twaalf provincies met een grote hoeveelheid aan bruisende bieractiviteiten. Van 16 tot en met 26 mei ontdekken liefhebbers de veelzijdigheid van bier door heel Nederland. Brouwerijen, cafés, restaurants en andere organisaties zorgen iedere dag voor diverse bieractiviteiten.

Dyann van Alderen (voorzitter Week van het Nederlandse Bier): “Nederland bruist! Er zijn deze editie weer heel veel activiteiten aangemeld. De Nederlandse biermarkt blijft groeien en dit zien we terug in de grote diversiteit aan activiteiten door heel Nederland. Goed om te zien dat ook deze activiteiten aandacht besteden aan de huidige trends: verantwoordelijk omgaan met alcohol én natuurlijk meer bier, met minder alcohol. Wij zijn trots dat Nederland als bierland blijft innoveren en met activiteiten in alle twaalf provincies is er altijd een activiteit dichtbij.”

Mega COLLAB Brew
Op vrijdag 17 mei worden, in het kader van de Week van het Nederlandse Bier, voor het eerst de landelijke Collaboration Brews gelanceerd bij verschillende brewpubs, cafés en proeflokalen door het hele land. Maar liefst 42 brouwerijen doen mee aan deze bieractiviteit van organisator CRAFT. Door middel van een trekking zijn er begin maart 21 duo’s gevormd. Elk duo heeft een opdracht meegekregen in de vorm van een brede biersuggestie zoals ‘Tropische verrassing’ en ‘Er is niks mis met een klassieker’ of ‘Peper en thee’. De afgelopen weken werkten de duo-brouwerijen nauw samen om een bier te brouwen. Het nieuwe bier wordt door beide brouwerijen op de markt gebracht. Daarnaast zullen de deelnemende brouwerijen tijdens de Nederlandse Brouwerijdagen van 24 t/m 26 mei ook de mogelijkheid bieden de bieren te proeven.

De landelijke lancering van de COLLAB Brew vindt plaats op vrijdag 17 mei om 11.00 uur bij Brouwerij Kompaan in Den Haag. De collabs zijn daar vervolgens ook te proeven bij een aansluitende lunch.

Foto: Week van het Nederlandse Bier

Lastige rivierkreeft uit Vechtplassengebied wordt lekkernij

LOOSDRECHT – De provincie Noord-Holland start met het bestrijden van de Amerikaanse rivierkreeft in de Oostelijke Vechtplassen. De zoetwaterkreeft, geen oorspronkelijke inwoner van het gebied, verstoort en bedreigt de unieke flora en fauna in de plassen. De kreeft wordt daarom nu op de markt gebracht als lekkernij.

Aanpak exotische plagers
De vraat van de rivierkreeften zorgt voor afname van de visstand en bedreigt de kwetsbare natuur in de Oostelijke Vechtplassen. Naast kreeften komen er nog andere overheersende plant- en diersoorten voor. Door de exotische waterplant Cabomba slibben de plassen en sloten bijvoorbeeld dicht en wordt zwemmen en varen steeds lastiger. Om al deze snel uitbreidende soorten onder controle te krijgen, wordt de kennis uit binnen- en buitenland gebundeld en vinden er pilotmaatregelen plaats. Eén van de eerste maatregelen is het op de markt brengen van de rivierkreeft.

Op de kaart
Om de rivierkreeft op de menukaarten te krijgen zijn er afspraken gemaakt met lokale vissers. De gevangen kreeft wordt vervolgens in de regio verkocht. Om de lokale restaurants kennis te laten maken met de mogelijkheden van dit nieuwe streekproduct, is er op maandag 13 mei tussen 16:30 en 21:00 uur een exclusieve Masterclass Rivierkreeften voor de horeca in restaurant de Vrijbuiter in Loosdrecht. Tijdens deze Masterclass geeft TV-kok Leon de Mazairac tips over het gebruik van de rivierkreeft in gerechten.

Horecaondernemers kunnen zich hiervoor aanmelden via secretariaat_ovp@noord-holland.nl.

Gebiedsaanpak Oostelijke Vechtplassen
Om te zorgen voor een aantrekkelijk plassengebied om in te wonen, werken en te recreëren, heeft een groot aantal partijen in het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de natuur, de waterkwaliteit en de recreatie in het Oostelijke Vechtplassengebied. Met deze integrale aanpak worden omvangrijke opgaven zoals de aanpak van woekerende exoten uitgevoerd. De ondertekenaars van het Gebiedsakkoord zijn:
De provincies Noord-Holland en Utrecht
De gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum
Waternet
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Plassenschap Loosdrecht
Regio Gooi en Vechtstreek
Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
Vereniging Hiswa
Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron)
Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV)
Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek
Vechtplassencommissie
Toeristische Kanobond Nederland (TKBN)
Belangenvereniging Eerste Loosdrechtse Plas (BELP)
Vereniging Kievitsbuurten
Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren (via een steunbetuiging)
ANWB (via een steunbetuiging)[HmdM(1]

Ruim 800 hectare nieuwe natuur in Vechtplassengebied

REGIO – De provincie Noord-Holland maakt de komende jaren ruim 800 hectare nieuwe natuur in het Vechtplassengebied. De gebieden, die nu vaak een agrarische functie hebben, zijn belangrijk voor de bescherming en ontwikkeling van de waardevolle laagveennatuur in het gebied.

De laagveennatuur is van groot belang voor bedreigde diersoorten zoals de otter, de grote karekiet en de roerdomp. Een groot deel van de Oostelijke Vechtplassen is daarom aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarnaast is het een belangrijke schakel in het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het doel van ‘dit groene netwerk’ is het verbinden van waardevolle natuurgebieden om de overlevingskansen van zeldzame dieren en planten te vergroten.

Omvorming
De provincie verkent de komende jaren, samen met bijna 500 grondeigenaren in het Natuur Netwerk Nederland, de mogelijkheden om hun percelen om te vormen naar natuurgebied. De eerste gesprekken starten in juni in de gebieden Kortenhoef Oost en Weersloot/ Egelshoek.

Informatieavonden
Om de grondeigenaren in het gebied goed te informeren, organiseert de provincie twee bijeenkomsten. Eén specifiek voor agrariërs op dinsdag 21 mei 2019 van 20:00 uur tot 22:00 uur in De Vrijbuiter in Loosdrecht en één voor overige grondeigenaren op donderdag 6 juni 2019 in De drie Dorpen in Ankeveen. Dit programma wordt drie keer herhaald (om 18.30, 19.30 en 20.30 uur).

Gebiedsaanpak Oostelijke Vechtplassen
Om te zorgen voor een aantrekkelijk plassengebied om in te wonen en te recreëren, heeft een groot aantal partijen in het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de natuur, de waterkwaliteit en de (water)recreatie in het oostelijke vechtplassengebied. Door deze integrale aanpak kunnen omvangrijke opgaven zoals de natuuropgave worden uitgevoerd. De ondertekenaars van het Gebiedsakkoord zijn:
– De provincies Noord-Holland en Utrecht
– De gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum
– Waternet
– Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
– Plassenschap Loosdrecht
– Regio Gooi en Vechtstreek
– Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten
– Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
– Vereniging Hiswa
– Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron)
– Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV)
– Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek
– Vechtplassencommissie
– Toeristische Kanobond Nederland (TKBN)
– Belangenvereniging Eerste Loosdrechtse Plas (BELP)
– Vereniging Kievitsbuurten
– Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren (via een steunbetuiging)
– ANWB (via een steunbetuiging)